Over ons

Lowette & Partners architects werd in juli 2014 opgericht door ingenieur-architect Sigrid Banck, architect André Gérardy en architect Karel Lowette, en betekende een bestendiging van de continue groei van Architectuurbureau Lowette, dat door Karel werd opgericht in 1990.

Het kantoor is uitgegroeid tot een referentie voor projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn randgemeenten (in Vlaanderen en Wallonië). Dit enerzijds door een gedetailleerde kennis van de specifieke  wetgevingen en anderzijds door het uitgebreide netwerk aan zowel Nederlands- als Franstalige kant. We zijn gespecialiseerd in renovatie en nieuwbouw van commerciële, residentiële en tertiaire projecten met kantoren, maar hebben daarnaast ook een woonzorgcentrum, een incubatiecentrum, gevelrestauraties, een meubellijn, interieurontwerpen, … voor onze klanten kunnen verwezenlijken.

We beschouwen elk project als uniek, waarbij we de totstandkoming ervan zien als een intensieve samenwerking met de opdrachtgever, maar ook met de stedenbouwkundige diensten, de nodige studiebureaus en de uitvoerders van het project. Met ons professionele en multidisciplinaire team streven we telkens naar duurzame ontwerpen die een meerwaarde creëren voor de bouwheer, de omgeving en de dagelijkse gebruiker van het ontwerp. Doorheen verscheidene projecten zijn we al meermaals in contact gekomen met complexe programma’s waarbij het ons doel is om deze harmonieus te integreren in de stedelijke context.

Wanneer we onze projecten uitwerken staan duurzame ontwikkeling en de principes van eco-constructie centraal, en dit aan de hand van een intern ontwikkelde duurzaamheidschecklist waar het project in elke fase wordt getoetst aan alle aspecten van duurzaamheid (waterverbruik, gezondheid, energie, ecologie, sociale integratie,…). Zo hopen we ons steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een duurzame omgeving !

Lowette & Partners architects

Werkwijze

Hieronder volgt een overzicht in verschillende fases van onze standaard en ‘full option’ manier van werken, waarbij we de coördinatie van het project van begin tot einde voor u begeleiden. Elk project krijgt een projectverantwoordelijke en een begeleider (één van de partners) die in de mate van het mogelijke het hele traject uw éénzelfde aanspreekpunt zijn.

HAALBAARHEIDSSTUDIE – Bij grotere projecten wordt er op basis van beperkte gegevens een snelle oppervlaktestudie en raming gemaakt om na te gaan of een bepaald project op een bepaald terrein interessant is om verder in detail te onderzoeken.

OPMETING TERREIN – Om met correcte gegevens te kunnen werken vanaf het begin van het ontwerp laten we het terrein en de gebouwen opmeten door een landmeter. Wij vragen bij minstens drie landmeters een offerte op die we voor u vergelijken en stellen de meest interessante aan u voor zodat u de keuze weloverwogen kan maken.

VOORONTWERP – Op basis van de opmetingsplannen gaan wij, rekening houdend met uw voorkeuren, onze kennis van de wetgeving en de resultaten van het reeds gevoerde overleg met de stedenbouwkundige instanties, een ontwerp maken in nauw overleg met jullie. Wanneer het voorontwerp vast ligt stellen we voor om het project opnieuw aan stedenbouw voor te leggen, zodat ze perfect op de hoogte zijn van wat er zal aangevraagd worden, en wij maximaal voorbereid zijn op wat we kunnen verwachten.

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING – Wanneer de plannen een laatste keer aangepast zijn aan de (eventuele) opmerkingen van stedenbouw – tenzij u ervoor kiest om een afwijking aan te vragen – maken wij alle nodige documenten op om de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in te dienen. Ten laatste in dit stadium zal hiervoor ook de input van een EPB-adviseur en de nodige studiebureaus nodig zijn. Zoals bij de landmeter kunnen wij een aantal offertes opvragen en de meest interessante aan u voorstellen. We volgen de vergunningsprocedure nauwgezet op, zijn aanwezig en leggen het project uit op de mogelijke overlegcommissie en houden regelmatig contact met de administratie, om de vergunning zo snel mogelijk te bekomen. Het effectief bekomen van de vergunning kunnen wij echter niet garanderen, noch hebben wij invloed op de wettelijke bepaalde timing, die door stedenbouw al dan niet zal gerespecteerd worden.

AANBESTEDINGSDOSSIER – De opmaak van het aanbestedingsdossier houdt in dat er een lastenboek, meetstaat en gedetailleerde plannen gemaakt worden zodat verschillende aannemers op basis hiervan een offerte kunnen opmaken. We vergelijken, informeren en corrigeren tot de offertes vergelijkbaar zijn. Na overleg kan dan het contract tussen u en de meest interessante aannemer afgesloten worden.

UITVOERING / WERF – De werfcoördinatie houdt in dat wij de werken wekelijks opvolgen, telkens een verslag opmaken, de vorderstaten en de facturen controleren en zorgen voor een correcte voorlopige oplevering en overdracht van de werken.

Team

Lowette & Partners architects
Lowette & Partners architects
Lowette & Partners architects