Loading...
  • Lowette & Partners architects
  • Lowette & Partners architects

Nouvelles

Home/Nouvelles

Nouvelles

StarCity

12 avril 2022
Communiqué de presse

StarCity à Haren – Attribution du marché de promotion à Immo Louis De Waele

Bruxelles, le 12 avril 2022 – Le marché de promotion du projet StarCity à Haren a été attribué à l’entreprise Immo Louis De Waele. Ce projet mixte alliant logements conventionnés, activités productives et activités commerciales, est le résultat d’un partenariat public/privé avec Colruyt Group mais également public/public par l’intermédiaire de la Ville de Bruxelles qui a accepté de consacrer une partie des charges d’urbanisme aux logements moyens en contrepartie du volet commercial. Le projet devrait voir le jour fin 2025.

Un nouveau type de collaboration avec le privé

Le groupe de distribution Colruyt a acquis à travers sa filiale immobilière Colim un ensemble de parcelles situées à Haren proximité du siège de l’OTAN ainsi que du site Noendelle de citydev.brussels en vue d’y réaliser un projet mixte avec le bureau d’architecte Lowette & Patners architects s.c.r.l.

Le Groupe Colruyt a fait appel au marché pour le développement de la partie résidentielle du projet. En tant qu’opérateur de référence en la matière, citydev.brussels a marqué son intérêt et a proposé d’ajouter des activités productives au projet initial puisque le projet est situé en Zone d’Entreprise en Milieu Urbain (ZEMU) au PRAS (Plan Régional d’Affectation du Sol).

En 2018, les deux partenaires signaient une convention de collaboration pour toute la durée de développement du projet StarCity. La Ville de Bruxelles a soutenu la production de logements accessibles par citydev.brussels en y consacrant une partie des charges d’urbanisme liées au volet commercial.

Le projet

StarCity comprendra une partie uniquement commerciale (± 6.700 m²) qui sera exploitée par Colruyt Group.

La partie mixte (± 16.200m²) du projet sera composée d’un ensemble de 78 logements acquisitifs conventionnés, 3 ateliers affectés à des activités productives mises en location par citydev.brussels, ainsi que 4 surfaces commerciales libres au rez-de-chaussée.

C’est donc le groupe Immobilier Louis De Waele qui sera le promoteur en charge du projet dont les travaux devraient débuter début 2024 pour une durée de deux ans.

Les architectes belges s’engagent dans la lutte contre la crise climatique

Belgische architecten engageren zich in strijd tegen klimaatcrisis  Enkele Engelse architectenbureaus lanceerden in juni 2019 een online initiatief waarmee ze hun engagement uitdrukken een actieve rol op te nemen in de strijd tegen de klimaatcrisis. De online petitie UK Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency werd intussen al door meer dan 700 architectenbureaus ondertekend. Het initiatief kreeg de laatste maanden navolging in heel wat andere landen. Redactiebureau Palindroom en architectura.be lanceren ook nu een Belgische versie.

Architecten die de petitie ondertekenen erkennen de milieucrisis waar onze planeet mee kampt en verplichten zich ertoe er vanuit hun praktijk alles aan te doen de klimaatproblemen en het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen. In de begeleidende tekst die te lezen is op de website van de petitie worden ook andere actoren uit de bouwsector, zoals projectontwikkelaars, aannemers en ingenieurs, aangespoord eenzelfde soort petitie te starten. De bouwsector speelt dan ook een niet te onderschatten rol in de opwarming van het klimaat en de aantasting van de biodiversiteit. Ze is verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot en bouwen en natuurbehoud gaan vanzelfsprekend niet hand in hand.

Al 19 Belgische handtekeningen

De ‘architectenversie’ kreeg intussen al navolging in Australië, Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Ierland, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika en Zweden. En nu dus ook in België, op initiatief van Redactiebureau Palindroom, drijvende kracht achter de website architectura.be. Redactiebureau Palindroom nam contact op met de Britse initiatiefnemers om een Belgische versie op te starten en kreeg te horen dat het op zoek moest naar enkele ‘founding fathers’, die werden gevonden in het uitgebreide netwerk dat architectura.be doorheen de jaren opbouwde. Volgende architectenbureaus – zowel uit Vlaanderen, Brussel als Wallonië – reageerden op het verzoek: ÁRTER architects, B2Ai, OMGEVING, RE-ST, META architectuurbureau, BINST Architects, DENC!-STUDIO, BLIEBERG architects of a circular economy, Philippe SAMYN and PARTNERS, Lowette & Partners architects, a2o architecten, CONIX RDBM architects, dmvA Architecten, CERAU, Archi 2000, l’atelier d’architecture mathen, Stéphane Beel Architects, BOGDAN & VAN BROECK en Stramien. Dankzij hen is Belgian Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency in de twee belangrijkste landstalen. Architectura.be nodigt ook alle andere Belgische architecten uit het manifest te ondertekenen.

En daarna?

Zodra voldoende handtekeningen zijn verzameld, maakt architectura.be het manifest en de lijst met de deelnemende architecten over aan de betrokken ministers. Architectura.be zal samen met enkele founding fathers ook een afspraak aanvragen met één of meer ministers om de bezorgdheden van het architectenkorps op vlak van klimaat en biodiversiteit toe te lichten.